För oss är det självklart att jobba aktivit med miljöfrågor. Vi använder oss av Remondis som partner och låter dem ta hand om allt vårt avfall för återvinning och destruktion. Långsiktigt handlar vårt miljöarbete om att investera i rätt teknik, att hitta vägar att minska vår påverkan på miljön och samtidigt kunna förbättra kvaliten. En intressant kombination! Tillsammans kan vi påverka vår framtid!
 
Rent konkret innebär vårt miljöarbete att:
  • Vårt pappersavfall lämnas för återvinning.
  • Plåtar lämnas för återvinning.
  • Vi försöker minska användningen av kemikalier, och självklart lämnar vi restprodukter för återvinning och destruktion.
  • Vi använder tryckfärger som är baserade på vegetabiliska oljor.
  • Vi använder torr-offset vilket innebär mindre kemikalier och mindre makulatur.
  • Vi erbjuder klimatkompenserat papper där pengar avsätts för att plantera nya träd
  • Vi samordnar transporter så långt det är möjligt
  • Dessutom samarbetar vi med lokala aktörer och lämnar material till lokala förskolor.
Martin Holmberg, VD Skilltryck AB