Att trycka inbetalningkort, oavsett om det är bankgiro eller plusgiro, kräver särskilt tillstånd. Vi har tillstånd och kunskap för att hjälpa dig med detta. Varje år trycker vi stora mängder inbetalningskort, både lösa och integrerade in insamlingsbrev eller broschyrer.

 

Inbetalningskorten kan printas med adress och OCR-kod om så önskas eller kompletteras med unikt genererade Swish-koder för varje mottagare.
Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om alla möjligheter som finns. Men inbetalningskort är en viktig ”signalfaktor” om du jobbar med insamling eller fakturering. Det får mottagaren att lägga ditt utskick i högen med räkningar som ska betalas.

 

Vi hjälper dig gärna att integrera inbetalningskort i dina trycksaker, oavsett om du bara vill ha några stycken eller flera tusen. Dessutom kan vi hjälpa dig med adressering, kuvertering, portooptimering och distribution av dina plusgiro och bankgirotalonger.