Varför kan man inte ta en bild från internet, förstora och trycka med bra kvalité?
Svaret ligger oftast i bildupplösningen. En bilds upplösning uttrycks i pixlar per tum eller pixlar per cm. På internet och skärm räcker det med 96 pixlar per tum, för en utskrift och digitaltryck vill man ha minst 150 pixlar per tum och för en trycksak gärna 300 pixlar per tum.

I bilden här intill ser du ett exempel på en bild där vi illustrerar pixlarna (dom fyrkantiga rutorna) i ett utdrag av en del av bilden. Trots att ögat inte uppfattar det så är det så bilden ser ut om du zoomar in tillräckligt nära i den. Det är också orsaken till att en bild som ser bra ut på skärmen kan bli taggig i utskrift eller på skärm.

Det nedre utdraget visar på ett raster, med runda prickar, vilket är den teknik som används för att bygga upp en bild när den trycks på papper.

Fråga gärna oss om du är osäker på bildernas upplösning.