När man tillverkar ett papper så lägger sig papperfibrerna i en viss riktning och för att få snygga veck bör man inte bryta dessa fibrer utan vika parallellt med dessa.

Om pappret är tjockare så brukar man ändå göra en bigning för att underlätta falsningen (vikningen), detta oavsett om falsningen sen sker för hand eller i maskin. Det ger en snygg vikning där pappret inte spricker. Tittar du noga på en trycksak så ser det ut som en inbuktning där man gjort bigningen.