En stor bokstav som är flera rader hög och står i början av ett stycke text.