Man kan falsa (vika) ett papper på många olika sätt.
Ett av de mer ovanliga kallas ofta för altarskåpsfalsning. Det innebär att man viker in arkets vänstra och högra sida lika mycket så att dom möts på mitten (som ett skåp med två dörrar som öppnas från mitten).