Vår ambition är att slutprodukten ska motsvara dina kvalitetskrav! Om du som kund tillverkar egna tryckfiler är det några saker du behöver tänka på för att uppnå bästa resultat i tryck. Ta gärna hjälp av denna checklista innan du lämnar digitalt material till oss.

FÄRGER Ta bort de färger som inte används från färglådan. Om trycksaken ska tryckas i PMS-färger är det viktigt att dokument och illustrationer är korrekt gjorda med övertryck, urspårning och svällning. Ange i din beställning om det är svartvitt, PMS-färger eller CMYK som gäller. 

TYPSNITT Undvik att använda ”falska” stilar som fetstilt och kursivt som programmet själv skapar, utan försök använda ”äkta” typsnittsvarianter för detta. Om specialtypsnitt används på rubriker eller liknande kan man för säkerhets skull skapa text som banor.

LOGO/BILDER Dessa ska vara länkade, inte inbäddade. Ändra aldrig namn på filerna utan att uppdatera länkarna i dokumentet. Bilderna bör ligga i gråskala eller CMYK och vara minst 300 dpi i upplösning. Punktuppbyggda bilder såsom loggor eller texter bör vara minst 600 dpi i upplösning. Du hittar våra ICC-profiler på hemsidan.

UTFALL Tänk på att alltid lägga utfallande objekt minst 3 mm utanför dokumentformatet så att vi har en skärmån. Objekt som ligger på monteringsbordet ”utanför dokumentet” bör raderas innan materialet lämnas. 

PDF Vi ser helst att du skickar högupplösta PDF-filer. Tänk på att välja minst 3 mm utfall samt skärmärken när du skapar PDF:en, och att du väljer att ha varje sida för sig (inga uppslag). Välj också rätt färgläge (CMYK eller dekor). 

PROGRAM Om du inte lämnar PDF-filer så ange om ditt material är producerat på Mac eller PC samt vilket program och version du använt. Vi jobbar i Adobe InDesign men kan ta emot material även i Adobe Illustrator och Adobe Photoshop. Microsoft Office program, såsom Word, Excel eller Powerpoint accepteras inte som original utan medför en extra kostnad för konvertering och hantering. Tänk på att typsnitt kan flöda om när man öppnar dokumentet i en annan miljö. Det säkraste är en PDF. Om du lämnar ett ”öppet dokument” så se till att du skickar med länkar och typsnitt. I de flesta program finns funktioner som packar ihop allt som behövs smidigt och enkelt. Hör av dig om du är osäker! Skicka alltid med en utskrift så vi kan kontrollera trycket. 

ÖVERFÖRING Vi kan ta emot ditt material på flera olika sätt. Mindre dokument kan skickas som bilaga i e-post, större filer kan sändas via ftp eller vår webbplats. Vi tar även emot material på USB-minnen.  

FRÅGOR? Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring detta. Vi hjälper gärna till…